>> Kyudo


Kyudo, wat letterlijk betekent: De Weg van de Boog, wordt door velen beschouwd als de meest pure vorm van alle krijgskunsten. In een ver verleden was de Japanse boog een instrument voor de jacht, oorlog, ceremonie, spel en demonstraties van vaardigheden.

De naam voor de oorlogstechnieken van het boogschieten is kyujutsu. Sommige oude scholen (Ryu) bestaan nog steeds en houden de vaardigheden en de erecode van de Bushi en Samurai in ere met training, ceremonies, wedstrijden en demonstraties. De tijd dat de boog als oorlogswapen werd gebruikt is reeds lang voorbij. Wanneer de naam kyudo als afgeleide van kyujutsu is ontstaan is niet bekend.

Bij kyudo ligt de nadruk op de fysieke, morele en spirituele ontwikkeling van de beoefenaar en is men als het ware via de yumi (de japanse boog) op zoek naar waarheid, goedheid en schoonheid, vandaar het gebruik van de uitdrukking "do", "de weg".